Wystartuj w brevecie

Trochę rowerowej poezji

Brevety

Brevety, brevety, od startu do mety
Choć czasem pogoda ostudza podniety

Nie prędkość, nie średnia, nie miejsce na mecie
Lecz myśl przystąpienia i jazda w brevecie.

Brevety, brevety, od startu do mety
Choć czasem zła forma ostudza podniety
To jednak jest lepsze, niż nocne balety
A walka z lenistwem, ma wielkie zalety.

Brevety, brevety, od startu do mety
Czas gna na początku, tak szybko, o rety!
Nie czujesz zmęczenia i gnasz jak szalony
Czas kończyć i wracać do dzieci i żony.

Brevety, brevety, od startu do mety
Strawiłeś przed chwilą barowe kotlety
Znów wsiadasz na rower i jedziesz zbolały
Nie znajdziesz tu sławy, pieniędzy i chwały.

Brevety, brevety, od startu do mety
Choć wielu dokoła powiada – to bzdety
Ja jednak, znów jadę i trawię kotlety
I widzę w tym wszystkim, już same zalety

[Paweł Pawłowicz]

Brevety są rajdami szosowymi. Trasy są prowadzone po drogach publicznych, a zawody są rozgrywane w normalnym ruchu ulicznym. W miarę możliwości trasy planowane są w taki sposób, żeby unikać dróg o dużym natężeniu ruchu.

Brevety nie są wyścigami, więc kolejność na mecie nie ma znaczenia, liczy się wyłącznie fakt ukończenia przejazdu w określonym limicie czasu, przy czym limit określony jest od góry i od dołu. Każdy punkt kontrolny włącznie z metą jest otwarty przez określony czas. Zawodnik, który przybędzie na punkt kontrolny wcześniej niż godzina jego otwarcia musi poczekać.

Zawodnicy mogą jechać samotnie lub w grupach. Nie mogą natomiast, poza punktami kontrolnymi, korzystać z żadnego zorganizowanego wsparcia z zewnątrz.

Klasyczne dystanse brevetów to 200, 300, 400 i 600 km. W formule randonneurs bywają też organizowane także brevety na dłuższych dystansach: 1000, 1200 km i więcej.

Randonerski styl jazdy został na początku XX wieku skodyfikowany przez francuską organizację Audax Club Parisien (ACP). ACP udziela certyfikatu (homologacji)  zawodnikom z całego świata. Każdy uczestnik po ukończeniu certyfikowanego brevetu otrzymuje od ACP potwierdzenie z unikalnym numerem.

W Polsce homologowane przez ACP imprezy są ogranizowane przez Fundację Randonneurs Polska.

Regulamin brevetów

Regulamin brevetu 50-1200 km
Termin i miejsce:
Terminy i miejsca podane w kalendarzu brevetów.
Cele: Popularyzacja kolarstwa szosowego, popularyzacja zdrowego trybu życia, popularyzacja województw, w których odbywa się wyścig.
Organizator:
Fundacja Randonneurs Polska, KRS 0000351227, siedziba: Fundacja Randonneurs Polska, ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, telefon (22) 379 75 00, fax (22) 379 75 01, telefon komórkowy 509 051092, mail: biuro@randonneurspolska.pl

Art. 1. Audax Club Parisien jako jedyna organizacja na świecie ma prawo udzielać homologacji. Wszystkie przejazdy, organizowane od 1921 r., są rejestrowane z uwzględnieniem porządku chronologicznego numerów homologacyjnych.

Art. 2. Wszyscy uczestnicy, będący członkami klubów, organizacji, federacji, zrzeszeni i nie zrzeszeni, mają nieograniczony dostęp do imprez pod warunkiem posiadania ubezpieczenia. Alternatywą dla posiadania ubezpieczenia jest podpisanie przez uczestnika oświadczenia, że bierze udział w wyścigu całkowicie na własną odpowiedzialność i zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności gdyby zdarzył się wypadek jakiegokolwiek rodzaju.
Niepełnoletni są dopuszczani pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców będącej potwierdzeniem przejęcia odpowiedzialności za danego uczestnika, oraz zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej nie starszego niż 6 miesięcy.

Art. 3. Wszystkie maszyny są dopuszczone pod warunkiem, iż ich działanie zakłada wyłącznie napęd siłą mięśni ludzkich.

Art. 4. Uczestnictwo w wyścigu warunkowane jest wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz wpłaceniem wpisowego w wysokości ustalonej przez RP. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie uprawnia do startu w brevecie. Uczestnik zostanie dopuszczony do zawodów jedynie po uiszczeniu opłaty startowej..

Art. 5. Każdy uczestnik postrzegany jest jako indywidualny użytkownik drogi, w związku z czym jest zobowiązany przestrzegać przepisów drogowych oraz oficjalnych oznakowań. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas wyścigu.

Art. 6. Podczas przejazdów nocnych rowery powinny być zaopatrzone w oświetlenie przednie i tylne, solidnie zamocowane oraz nieprzerwanie włączone (zalecane posiadanie zapasowych baterii bądź zatwierdzonego zastępczego środka oświetlenia). Migające tylne oświetlenie jest zabronione. Ponadto organizatorzy mają prawo odmówić uczestnictwa zawodnikom, których oświetlenie nie spełnia wcześniej ustalonych warunków. Każdy uczestnik jest zobowiązany włączyć oświetlenie gdy zapadnie zmrok bądź gdy widoczność jest ograniczona ze względu na warunki atmosferyczne (np. mgła, deszcz); nawet jadąc w grupie każdy uczestnik powinien być indywidualnie oświetlony. Zalecane są także jasne stroje oraz opaski odblaskowe.

Art. 7. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma zewnętrznej pomocy świadczonej podczas wyścigu przez trenerów bądź opiekunów uczestnika podążających za nim samochodem (nie dotyczy to punktów kontrolnych). Uczestnicy, którzy nie przestrzegają  powyższego przepisu zostaną nieodwołalnie wyeliminowani.

Art. 8. Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem wyścigu kartę przejazdu z naniesionymi punktami kontroli, w których jest zobowiązany podbić wspomnianą kartę. Organizatorzy mogą ustalić także jedno lub więcej miejsc niezapowiedzianej kontroli by zapewnić przestrzeganie przez zawodników przebiegu wcześniej ustalonej trasy. W związku z tym zawodnicy są zobowiązani przestrzegać wcześniej ustalonej drogi.
Organizatorzy wyścigów zobowiązani są stosować karty przejazdu wydane przez Audax Club Parisien, bądź karty zaproponowane przez przedstawiciela ACP odpowiedzialnego za dany obszar geograficzny, zatwierdzone przez ACP.

Art. 9. Limity czasowe dla brevetów 50/100/200/ 300/ 400/ 600/1000 km wynoszą odpowiednio 4,5/6/13,5/ 20/ 27/ 40/75 godzin. Przejazd przez punkty kontrolne powinien nastąpić między określonymi wcześniej: „godziną otwarcia” i „ godziną zamknięcia”, wspomnianymi na karcie przejazdu oraz obliczonymi na postawie średnich prędkości 15-30 km/h. Jeśli zawodnik dotrze do punktu kontrolnego z opóźnieniem przekraczającym wcześniej przyjęte ramy czasowe, organizator może pozwolić na dalszy przejazd jeśli opóźnienie to jest niezależne od woli zawodnika czy jest wynikiem nastąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. w razie udzielania pomocy przy zaistniałym wypadku drogowym czy zamknięcia drogi. Problemy natury mechanicznej, zmęczenie, brak formy czy głód nie są brane pod uwagę. Za wyjątkiem wyżej wymienionych okoliczności, uczestnik winien przestrzegać określonych ram czasowych pod groźbą nie uznania jego przejazdu, pomimo że cały przejazd został zrealizowany w przewidzianym przez organizatorów czasie.

Art. 10. Jakiekolwiek oszustwo skutkuje wykluczeniem zawodnika z organizacji podlegających ACP oraz dyskwalifikacją w brevecie. .

Art. 11. Na mecie zawodnik podpisuje kartę przejazdu i zdaje ją organizatorom. Zostaje mu ona zwrócona po zakończeniu procesu homologacyjnego. W wypadku zagubienia dokumentu nie wydaje się uczestnikowi duplikatu.

Art. 12. Specjalny medal można uzyskać po zakończeniu procesu homologacyjnego, na prośbę zawodnika który zdał kartę przebiegu i  wpłacił określoną przez organizację sumę.

Art. 13. Uczestnik nie może przebyć innego dystansu niż założony w przejeździe.

Art. 14. Uczestnicząc w brevecie godzą się na ujawnienie ich danych osobowych oraz publikację ich rezultatów. Niemniej jednak dane te nie mogą być później wykorzystywane w celach zarobkowych a co za tym idzie przekazywane osobom trzecim.

Art. 15. Zgłoszenie się do wyścigu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek zastrzeżenie czy skargi powinny być kierowane w formie pisemnej, do 48 godzin po zakończeniu przejazdu do organizatora wyścigu, który z kolei zbada zaistniałe nieprawidłowości i skieruje swoją ekspertyzę do ACP.

Brevet 200 km – Miechów 2015

2 maja 2015 – brevet 200 km – Miechów

 

 •  Data: 2.05.2015,  sobota, godz. 8:00
  to już za … 61 dni 10 godz. 12 min. 18 s
 •  Dystans: 200 km
 •  Organizator: Randonneurs Polska
 •  Kontakt: Wojciech Leś
 •  Homologowany: TAK
 •  Opłata startowa:
  dla członków Klubu Randonneurs: 40 PLN
  dla pozostałych: 50 PLN
  dopłata za płatność na mniej niż 7 dni przed lub w dniu zawodów: 20 PLNProsimy o wpłaty na konto fundacji:
  74 2490 0005 0000 4500 1664 4246
  W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz datę imprezy
 •  Cue sheet:
 •  Mapa: Google maps
  plik GPX

Dodaj komentarz

Share