Garbaty most zabrany przez woda

Po ostatnim deszczowym okresie wezbrane wody Małej Panwi zerwały kładkę na „Garbatym Moście”.

Leśno Rajza jak i szlak Camino  „Via Claromontana” są nieprzejezdne w tym miejscu. Przebycie rzeki w brud  do momentu opadnięcia wysokiego poziomu wody jest niemożliwe. Rajzerom zostaje objazd przez Zieloną.

Widać że nie potrafimy skorzystać z historycznej spuścizny naszych przodków. To oni przekazali nam swoje doświadczenia w nazwie mostu. Buckel Bruck na historycznych mapach to po śląsku Pukel brik. Trzeba z tego skorzystać i nie budować płaskiej kładki tylko puklatą i woda go nie weźmie. Miejsce to jest szczególnie narażone na wysoki stan wody na Małej Panwi. Historycznie most ten był odbudowywany pewnie kilkadziesiąt razy co potwierdzają liczne źródła pisane. Most ten  był ważnym obiektem   na tak zwanej „Drodze Bytomskiej” łączącej miejscowości z kierunku Lubszy z Bytomiem. Niektórzy historycy utożsamiają Drogę Bytomską z Szlakiem Bytomskim. „Szlak Bytomski” łączył Woźniki z Bytomiem i według mapy Wielanda przebiegał po wschodniej stronie Łany. Obydwie drogi łączyły się z pewnością w rejonie współczesnego krzyża w Kolonii Woźnickiej.

„No tos Rajzery dowejcie pozor na Pukel Brik coby wos Malapana niy porwała, beztos nowy brik cza zrychtować richtik puklaty.”

R. Franke 03.05.2017r.garbaty IMG_20170503_114909 IMG_20170503_114948_003 IMG_20170503_115152

Dodaj komentarz

Share