Noworoczne Rajzowanie

Powitanie Nowego Roku na „zicu” stało się już tradycją inspirowaną przez stowarzyszenie „Leśne Rajzy” oraz jego sympatyków. W 2015r. w warunkach totalnej ślizgawicy rajzerzy odwiedzili teren byłej rakietowej jednostki wojskowej we Śliwie oraz wysiedlonego przy jej tworzeniu przysiółka Sapota. W 2016r. rajzerzy przywitali Nowy Rok  na Pasiekach. Obecny Nowy 2017 rok przywitaliśmy rajzą przez uroczysko Krywałd i dotarliśmy na Piłkę. Termikę naszych ciał podregulował nam pyszny żur serwowany u „Celiny”. Toasty wznieśliśmy paroma niepasteryzowanymi Kasztelanami. W rajzie udział wzięli: dwóch Wojciechów ze Świerklańca, Lucjan z Sośnicy i Holdek z Zielonej. W kilkustopniowym mrozie spotkaliśmy się w Żyglinku obok „Moniki”, skąd ruszyliśmy w kierunku Kalet. Dalsza trasa prowadziła przez Brusiek na Krywałd i Piłkę. Droga powrotna za namową Wojtka prowadziła przez jeleniak Mikuliny. Utwardzony niedawno leśny dukt stanowił swoistą leśna autostradę. W Kaletach grupa rozproszyła się każdy w kierunku własnego domostwa. Wróciliśmy do domów dotlenieni i w dobrej kondycji termicznej. Cała trasa przebiegła w pięknej słonecznej pogodzie. Mam nadzieję że cały 2017 rok będzie dla nas słoneczny.

gallery wordpress plugin

Dodaj komentarz

Share