Susza w obiektywie rajzera

Aktualna sytuacja hydrologiczna  dorzecza górnej Małej Panwi w obiektywie. W górę rzeki od zbiornika retencyjnego Zielona wpływają do małej Panwi dwa znaczące dopływy Potok Ligocki oraz Łana. Obydwa te dopływy w czasach długotrwałych opadów w rejonie Garbu Woźnickiego są często przyczyną powstawania fali powodziowej na Małej Panwi. Obecnie są też jedynymi ciekami w korycie których jest jeszcze resztka wody. Koryto Małej Panwi powyżej punktu wpłynięcia Łany jest zupełnie suche już od kilku tygodni. Zapraszam do refleksji.

Galeria zdjęć koryta Małej Panwi.

gallery wordpress plugin

Galeria zdjęć z koryta Łany.

gallery wordpress plugin

Galeria zdjęć z Małej Panwi i Potoku Ligockiego bliżej zbiornika Zielona.

gallery wordpress plugin

R. Franke  21-08-2015r.

Dodaj komentarz

Share