Wesołych Świąt

obrozek

Wiynszujymy na Gody byście byli zowdy zdrowi.
Cołko familio niych przi Betlyjce trefić się poradzi.
Dzieciątko wele krisbaumu gyszynki Wom fondnie,
gadzina we Wilijo gotkom gańby Wom niy zrobi.
A na bezrok glanc piyknie wszyskim Wom się darzi.
Leśne Rajzery co by dycki zrychtowane koła mieli,
blank wiela rajzowali a we ferajnie sztima czimali.

Grudniowe zebranie

W środę 9 grudnia w świetlicy Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach- Miotku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Leśne Rajzy. Spotkanie różniło się nieco od poprzednich, i to nie tylko ze względu na fakt, że po raz pierwszy debatowaliśmy w ww. świetlicy, która dzięki uprzejmości p. dyrektor Bożeny Dziuk, docelowo będzie miejscem naszych comiesięcznych zebrań. W Stowarzyszeniu na początku  roku 2016 nastąpi co najmniej jedna zmiana w zarządzie, ponieważ z członkostwa rezygnuje p. Wojciech Samorodny. Najprawdopodobniej zmiany zajdą także w składzie komisji. Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 7 stycznia o godzinie 17.30 w świetlicy ZSiP w Miotku.
Podczas środowego spotkania dyskutowano nad dodaniem Stowarzyszeniu medialności poprzez spektakularne akcje, nawiązaniem współpracy z firmą PROTONET, ślimaczącą się sprawą sponsorowanych strojów rowerowych, startem Stowarzyszenia w konkursach na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej ogłaszanych przez gminy leżące na szlaku Leśnej Rajzy (i nie tylko) oraz wstępnym terminarzem imprez na rok 2016. Podsumowanie działalności za rok 2015 nastąpi na Walnym Zebraniu 7 stycznia.
Na 29 stycznia przewidzieliśmy natomiast luźniejsze spotkanie związane z przypadającą dzień później pierwszą rocznicą powstania Stowarzyszenia.

Szczęść Boże Górnikom

Wszyskim Bergmonom i cołkij wynglowyj ferajnie ze familiami wynszujymy.
Coby grubof nie brakło i poradziyliście dalij fedrować i kożdego roku we Barborka na Mszo Świynto we paradnym ancugu chodzić mogli. Coby zdrowie zowdy z Wami było, babecki Wom richtig pszoły i maszkytof bajtlom niy brakło. No i coby biyr i gorzałka smakowały.
Szczęść BożeBarbara

Share