Grudniowe zebranie

W środę 9 grudnia w świetlicy Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach- Miotku odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Leśne Rajzy. Spotkanie różniło się nieco od poprzednich, i to nie tylko ze względu na fakt, że po raz pierwszy debatowaliśmy w ww. świetlicy, która dzięki uprzejmości p. dyrektor Bożeny Dziuk, docelowo będzie miejscem naszych comiesięcznych zebrań. W Stowarzyszeniu na początku  roku 2016 nastąpi co najmniej jedna zmiana w zarządzie, ponieważ z członkostwa rezygnuje p. Wojciech Samorodny. Najprawdopodobniej zmiany zajdą także w składzie komisji. Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 7 stycznia o godzinie 17.30 w świetlicy ZSiP w Miotku.
Podczas środowego spotkania dyskutowano nad dodaniem Stowarzyszeniu medialności poprzez spektakularne akcje, nawiązaniem współpracy z firmą PROTONET, ślimaczącą się sprawą sponsorowanych strojów rowerowych, startem Stowarzyszenia w konkursach na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej ogłaszanych przez gminy leżące na szlaku Leśnej Rajzy (i nie tylko) oraz wstępnym terminarzem imprez na rok 2016. Podsumowanie działalności za rok 2015 nastąpi na Walnym Zebraniu 7 stycznia.
Na 29 stycznia przewidzieliśmy natomiast luźniejsze spotkanie związane z przypadającą dzień później pierwszą rocznicą powstania Stowarzyszenia.
Share