OD JAKUBA DO JAKUBA

Tak więc 6 sierpnia jedziemy w grupie obejmującej dokładnie 58 zapisanych osób. Wedle planu spotykamy się o godzinie 8.00 pod kościołem w Lubszy, gdzie zostaną podzielone koszulki (część radzionkowska, dzięki zapobiegliwości Irka Musialika, będzie je mieć ciut wcześniej) i gdzie pożegna naszą grupę ksiądz proboszcz Lucjan Kolorz. Read More

Susza w obiektywie rajzera

Aktualna sytuacja hydrologiczna  dorzecza górnej Małej Panwi w obiektywie. W górę rzeki od zbiornika retencyjnego Zielona wpływają do małej Panwi dwa znaczące dopływy Potok Ligocki oraz Łana. Obydwa te dopływy w czasach długotrwałych opadów w rejonie Garbu Woźnickiego są często przyczyną powstawania fali powodziowej na Małej Panwi. Obecnie są też jedynymi ciekami w korycie których jest jeszcze resztka wody. Koryto Małej Panwi powyżej punktu wpłynięcia Łany jest zupełnie suche już od kilku tygodni. Zapraszam do refleksji.

Read More

Share